บุลลากรวิทยาลัย


วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกมีบุคลากรทั้งสิ้น       
     💧  ผู้บริหาร
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  3 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  2 คน
     💧 ข้าราชการ 
                        ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  12 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  11 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  11 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  11 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  10 คน
     💧 พนักงานราชการ
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  8 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  8 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  8 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  8 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  8 คน
     💧 ลูกจ้างประจำ
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  3 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  3 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  3 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  3 คน
     💧  ลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน)
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  14 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  12 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  12 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  14 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  11 คน
     💧 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  10 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  10 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  9 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  7 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  9 คน
     💧  คนงาน/แม่บ้าน
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  4 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  3 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  5 คน
     💧 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
                     ↠ พ.ศ. 2563                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2562                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2561                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2560                 จำนวน  2 คน
                     ↠ พ.ศ. 2559                 จำนวน  1 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น