ข้อมูลท้องถิ่น                                อำเภออ่าวลึก (Amphoe Ao Luek) จังหวัดกระบี่ (Krabi)
                                                                                         เรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูล วก.อ่าวลึก
ประวัติความเป็นมาของอำเภออ่าวลึก :
             อำเภออ่าวลึกเดิมได้รับการจัดตั้งเป็นแขวงเมือง เรียกว่า "แขวงปากลาว" ที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลนาเหนือในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งชุมชนเดิมตั้งแต่สมัยพระปลัดเมืองนครศรีธรรมราช ได้มาตั้งเพนียดจับช้างป่าที่แขวงปกาไส ต่อมาได้เปลี่ยนจากแขวงปากลาวตั้งเป็นอำเภอ ชื่อว่า "อำเภอปากลาว" ตั้งอยู่บริเวณตำบลนาเหนือ โดยมีขุนมโนทิพย์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก ต่อมาพระยารัษฏานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สภาเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ซึ่งปกครองเขตอำเภอปากลาวด้วย เห็นว่าสถานที่ตั้งอำเภอปากลาวขณะนั้นสถานที่ตั้งไม่อยู่ศูนย์กลางของชุมชน ตลอดจนการคมนาคมไม่สะดวก จึงให้ย้ายที่ทำการอำเภอปากลาวไปอยู่ที่ในท้องที่ตำบลอ่าวลึกใต้ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น และให้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เป็น "อำเภออ่าวลึก" เมื่อปี พ.ศ.2460 ได้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เมื่อ พ.ศ. 2543 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอใหม่ แทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดและคับแคบเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2544 ใช้เป็นที่ว่าการอำเภออ่าวลึกในปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต :
            อำเภออ่าวลึก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อำเภอทับปุด (จังหวัดพังงา) และ อำเภอปลายพระยา
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อำเภอปลายพระยา และ อำเภอเขาพนม
ทิศใต้    ติดต่อกับ อำเภอเมืองกระบี่ และ อำเภอเกาะยาว (จังหวัดพังงา) ทางอ่าวพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองพังงา (จังหวัดพังงา) ทางอ่าวพังงา และ อำเภอทับปุด
พื้นที่ : 773.0 ตารางกิโลเมตร
ความหนาแน่น : 72.01 คน / ตารางกิโลเมตร
ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก หมู่ที่ 2 ถนนควนขนมจีน-มะรุ่ย ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110 โทรศัพท์ : 075-681359, 075-68 1361 โทรสาร : 075-681361
ลักษณะอากาศ :
ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น
สภาพเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวนปาล์มน้ำมัน ทำสวนยางพารา ทำการประมง
2.อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ท่องเที่ยว เลี้ยงปลาในกระชัง
แหล่งข้อมูล : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แหล่งข้อมูล : จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่
แหล่งข้อมูล : จากศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กระทรวงมหาดไทย
แหล่งข้อมูล : http://www.oknation.net/

             

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น